محصولات الماس وب در راستچین

تگ هایی که می‌توان در بخش Head سایت قرار داد کدامند؟

آموزش ها, آموزش وردپرس, کد های وردپرس
خطرناک، استفاده از بخش تنظیمات عمومی برای تغییر آدرس سایت هست. متاسفانه خیلی از کاربران خیال می‌کنند که با تغییر آدرس نشانی وردپرس از بخش تنظیمات سایت، آدرس سایت آنها به هر آدرسی که دوست دارند تغییر میکند. غافل از اینکه دامینی هم در کار هست و برای اینکار باید مراحل تغییر آدرس سایت وردپرس را انجام دهند.
این مطلب رو حتما بخون:
چگونگی تغییر آدرس در بخش تنظیمات وردپرس
مشاهده مطلب

سلاملکم 😉 دوستان امروز تگ هایی آماده کردیم که تو سایت شخصی خودتون چه وردپرس باشه چه نباشه میتونید استفاده کنید. قبل از هرچیز توصیه میکنم اگر تازه کار هستید صفحه آموزش وردپرس را دنبال کنید.

لیست تگ هایی که می‌توان در بخش Head سایت قرار داد

در ضمن برای اینها افزونه هم هست که توصیه میکنم هرچه کمتر از افزونه استفاده کنید بهتره! چون برای دو خط کد ارزشش رو نداره هم فضای هاست رو اشغال کنید هم امنیت سایت رو با یه افزونه غیر معتبر به خطر بندازید.

بخشی از صفحات وب که همواره از دید کاربران سایت پنهان مانده اما واسه موتورهای جستجویی همچون گوگل، بینگ و … اهمیت داره، تگ <head> در قالب سایت است به طوری که در ادامه به معرفی لیستی از تگ هایی که می‌توان در این بخش از صفحات HTML قرار داد خواهیم پرداخت.

تگ های مرتبط با title ،style و script:

<title>Page Title</title>
<base href="https://example.com/page.html">
<style>
  body { color: red; }
</style>
<script src="script.js"></script>

تگ های مرتبط با متا:

<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<!-- The above 3 meta tags *must* come first in the head; any other head content must come *after* these tags -->
<meta name="keywords" content="your,keywords,here,comma,separated,no,spaces">
<meta name="description" content="150 chars">
<meta name="subject" content="your website's subject">
<meta name="language" content="en">
<meta name="robots" content="index,follow">
<meta name="googlebot" content="index,follow">
<meta name="google" content="nositelinkssearchbox">
<meta name="google-site-verification" content="verification_token">
<meta name="revised" content="Sunday, July 18th, 2010, 5:15 pm">
<meta name="abstract" content="">
<meta name="topic" content="">
<meta name="summary" content="">
<meta name="classification" content="business">
<meta name="author" content="name, email@example.com">
<meta name="designer" content="">
<meta name="reply-to" content="email@example.com">
<meta name="owner" content="">
<meta name="url" content="https://example.com/">
<meta name="identifier-URL" content="https://example.com/">
<meta name="directory" content="submission">
<meta name="category" content="">
<meta name="coverage" content="Worldwide">
<meta name="distribution" content="Global">
<meta name="rating" content="General">
<meta name="referrer" content="never">
<meta name="revisit-after" content="7 days">
<meta http-equiv="refresh" content="300;url=https://example.com/">

<!-- Cache Control -->
<meta http-equiv="Expires" content="0">
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache">
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache">

تگ های مرتبط با لینک:

<link rel="copyright" href="copyright.html">
<link rel="stylesheet" href="https://example.com/styles.css">
<link rel="alternate" href="https://feeds.feedburner.com/martini" type="application/rss+xml" title="RSS">
<link rel="alternate" href="https://example.com/feed.atom" type="application/atom+xml" title="Atom 0.3">
<link rel="alternate" href="https://es.example.com/" hreflang="es">
<link rel="me" href="https://google.com/profiles/thenextweb" type="text/html">
<link rel="archives" href="https://example.com/2003/05/" title="May 2003">
<link rel="index" href="https://example.com/" title="DeWitt Clinton">
<link rel="start" href="https://example.com/photos/pattern_recognition_1_about/" title="Pattern Recognition 1">
<link rel="prev" href="https://example.com/opensearch/opensearch-and-openid-a-sure-way-to-get-my-attention/" title="OpenSearch and OpenID? A sure way to get my attention.">
<link rel="search" href="/search.xml" type="application/opensearchdescription+xml" title="Viatropos">
<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://example.com/atomFeed.php?page=3">
<link rel="first" href="https://example.com/atomFeed.php">
<link rel="next" href="https://example.com/atomFeed.php?page=4">
<link rel="previous" href="https://example.com/atomFeed.php?page=2">
<link rel="last" href="https://example.com/atomFeed.php?page=147">
<link rel="shortlink" href="https://example.com/?p=43625">
<link rel="canonical" href="https://example.com/2010/06/9-things-to-do-before-entering-social-media.html">
<link rel="amphtml" href="https://www.example.com/url/to/amp-version.html">
<link rel="EditURI" href="https://example.com/xmlrpc.php?rsd" type="application/rsd+xml" title="RSD">
<link rel="pingback" href="https://example.com/xmlrpc.php">
<link rel="webmention" href="https://example.com/webmention">
<link rel="manifest" href="manifest.json">
<link rel="author" href="humans.txt">
<link rel="import" href="component.html">

<!-- Prefetching, preloading, prebrowsing -->
<link rel="dns-prefetch" href="//example.com/">
<link rel="preconnect" href="https://www.example.com/">
<link rel="prefetch" href="https://www.example.com/">
<link rel="prerender" href="https://example.com/">
<link rel="subresource" href="styles.css">
<link rel="preload" href="image.png">
<!-- More info: https://css-tricks.com/prefetching-preloading-prebrowsing/ -->

تگ های مرتبط با فاویکان:

<!-- For IE 10 and below -->
<!-- No link, just place a file called favicon.ico in the root directory -->

<!-- For IE 11, Chrome, Firefox, Safari, Opera -->
<link rel="icon" href="path/to/favicon-16.png" sizes="16x16" type="image/png">
<link rel="icon" href="path/to/favicon-32.png" sizes="32x32" type="image/png">
<link rel="icon" href="path/to/favicon-48.png" sizes="48x48" type="image/png">
<link rel="icon" href="path/to/favicon-62.png" sizes="62x62" type="image/png">
<!-- More info: https://bitsofco.de/all-about-favicons-and-touch-icons/ -->

تگ های مرتبط با شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اپن‌گراف:

<meta property="fb:app_id" content="123456789">
<meta property="og:url" content="https://example.com/page.html">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:title" content="Content Title">
<meta property="og:image" content="https://example.com/image.jpg">
<meta property="og:description" content="Description Here">
<meta property="og:site_name" content="Site Name">
<meta property="og:locale" content="en_US">
<meta property="article:author" content="">
<!-- Facebook: https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters#markup -->
<!-- Open Graph: http://ogp.me/ -->

تگ های مرتبط با شبکهٔ اجتماعی توییتر:

<meta name="twitter:card" content="summary">
<meta name="twitter:site" content="@site_account">
<meta name="twitter:creator" content="@individual_account">
<meta name="twitter:url" content="https://example.com/page.html">
<meta name="twitter:title" content="Content Title">
<meta name="twitter:description" content="Content description less than 200 characters">
<meta name="twitter:image" content="https://example.com/image.jpg">
<!-- More info: https://dev.twitter.com/cards/getting-started -->
<!-- Validate: https://dev.twitter.com/docs/cards/validation/validator -->

تگ های مرتبط با گوگل پلاس و اسکما:

<meta itemprop="name" content="Content Title">
<meta itemprop="description" content="Content description less than 200 characters">
<meta itemprop="image" content="https://example.com/image.jpg">

تگ های مرتبط با آی‌اواس اپل:

<!-- Smart App Banner -->
<meta name="apple-itunes-app" content="app-id=APP_ID,affiliate-data=AFFILIATE_ID,app-argument=SOME_TEXT">

<!-- Disable automatic detection and formatting of possible phone numbers -->
<meta name="format-detection" content="telephone=no">

<!-- Add to Home Screen -->
<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
<meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black">
<meta name="apple-mobile-web-app-title" content="App Title">

<!-- Touch Icons -->
<link rel="apple-touch-icon" href="apple-touch-icon.png">
<link rel="apple-touch-icon-precomposed" href="apple-touch-icon-precomposed.png">
<!-- In most cases, one 180×180px touch icon in the head is enough -->
<!-- If you use art-direction and/or want to have different content for each device, you can add more touch icons -->

<!-- Startup Image -->
<link rel="apple-touch-startup-image" href="startup.png">

<!-- More info: https://developer.apple.com/safari/library/documentation/appleapplications/reference/safarihtmlref/articles/metatags.html -->

تگ های مرتبط با مرورگر سافاری اپل:

<!-- Pinned Site -->
<link rel="mask-icon" href="icon.svg" color="red">

تگ های مرتبط با اندروید:

<meta name="theme-color" content="#E64545">

<!-- Add to homescreen -->
<meta name="mobile-web-app-capable" content="yes">
<!-- More info: https://developer.chrome.com/multidevice/android/installtohomescreen -->

تگ های مرتبط با گوگل کروم:

<link rel="chrome-webstore-item" href="https://chrome.google.com/webstore/detail/APP_ID">

<!-- Disable translation prompt -->
<meta name="google" value="notranslate">

تگ های مرتبط با اینترنت اکسپلورر:

<meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=edge">
<meta http-equiv="cleartype" content="on">
<meta name="skype_toolbar" content="skype_toolbar_parser_compatible"> 
<!-- Pinned Site -->
<!-- IE 10 / Windows 8 -->
<meta name="msapplication-TileImage" content="pinned-tile-144.png">
<meta name="msapplication-TileColor" content="#009900">
<!-- IE 11 / Windows 9.1 -->
<meta name="msapplication-config" content="iec
 
4.6/5 - (14 امتیاز)

مصطفی کیانفرد

علاقه مند به وردپرس :) فعالیت زیادی در زمینه وردپرس داشتم. متخصص سئو و بهینه سازی سایت، php و امنیت، امیدوارم راهنمای خوبی برای شما عزیزان باشم.